سفارش تبلیغ
صبا ویژن

...

همیشه اینجا جایی بود که تمام حس و حالم نسبت بهت می نوشتم 

نمیدونم چ جوری پاکش کردم اما الان تنها جایی ک بهش پناه آوردم تا سودای بدون تو بودن رو سر بدم 

14 اسفند 96 

سال 96 کاش تموم میشد نفسم بالا نمیاد دیگه ... علی عزیزم عشق اول و آخرم فقط بدون خیلی دوست دارم و داشتم... علی اگه دیدی پیاممو بهم زنگ بزن حالم اصلا خوب نیست. 


هه خیانت تو روز روشن

اگه میترسیدم ازت چرا میگفتی میدونستم بهت میگه 

مگه هدفت جز درآوردن حرص من نبود دراومد دیگه خیالت راحت شد؟؟؟  

ولی این رسمش نیس دوربر ساره بگردی دوس دختر میخوای خب اینا همه دختر علی نمیخوام خراب بشی جلوم اگه حتی اگه تمام تصورات الانم دربارت درس باشه هنوزم برام عزیز بودی و هستی 

دوساله موندم پای یه حرف ک نشم بدقول ک نشان بده ک نشم نامرد حالا کسی میزنی تو روم ک....  

از امروز شاید دیگه عاطفه ای نباشه  یادته تو ماشین گفتم علی باور نداشتی دوست داشتم؟  گفتی داشتم گفتم نداشتی؟؟؟  علی خیلی نامردی میدونی آتیش میگیرم میدونی هنوزم حساسم روت بعد باید ببینم تو گوشی دختر عمم عکس...  فرستادی علی نمیبخشمت ن ب خاطر اینکه رفتی ب خاطر این کارات به قرآن قسم نمیبخشمت عاطفه مرد هیچ وق یادت نره 


عشق بچگیم

شاید واقعا قسمت چیزی بیشتر از ی خرافات باشه قسمت هم نیستیم 

آخرین باری ک خواستی مثلا ب قول خودت اثبات کنی همه چیز و ی قدم اومدی جلو 100 قدم رفتی عقب بعدش 

نمیدونم چرا باید بعد از این همه مدت بعد از قبول همه چیز هنوزم هق هق میزنم بعضی شبا دلم اروم نمیگیره جدایی منو تو از ی طلاق از ی زندگی خوب و وارون ک منفجر شده سخت تر تموم شد و هنوزم تموم نشده 

میدونم ب خاطر فشار خانوادت و ناامیدی از من رفتی میدونم نتونستی دووم بیاری خیلی چیزارو میدونم ک شاید تو اون سن درکش سخت بود برام 

ولی این عشق بچگیم هنوزم گاهی ب سرش میزنه ک عاشقه هنوزم با وجود اینکه میتونه علی فقط جز دفترچه خاطر براش نمیشه هنوزم نفسش میگیره نمیدونم چمه این بی تابی این اشکای بی علت این غم غمباد بغض علتش چیه 

 

عشق بچگیم اگه فهمیدی این بی تابی های بی مورد دلیلش چیه بهم بگو 

 


25 بهمن 94

25 بهمن 92 

22 مهر 94 

نزدیک ب دو سال 

دیدی چقدر قوی شدم؟  یادته اوایل ی ماه بیشتر میشد بی طاقت میشدم بعد سه ماه نمیومدی میریختم بهم 

بعد شش ماه نیومدی 

حالا ام دو سال طول کشید 

چقدر سخت امروز همه چی نابود شد ن علی موند و نه عاطفه ای ولی تابلو روز تولدم سر جاشه علی و عاطفه فقط اون جا کنار همند 

دل تنگم علی